Đóng

Bất Động Sản Nổi Bật

Diện tích
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 1.000 m2
Mức giá
Từ VND đến 0 VND
Từ 3 tỷ đến 8 tỷ
Từ 8 tỷ đến 15 tỷ
Từ 15 tỷ đến 30 tỷ
Từ 30 tỷ đến 50 tỷ
Từ 50 tỷ đến 100 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
Hướng nhà
Nam
Diện tích
Từ 30 m2 đến 50 m2
Từ 50 m2 đến 100 m2
Từ 100 m2 đến 300 m2
Từ 300 m2 đến 500 m2
Từ 500 m2 đến 1.000 m2
Mức giá
Từ 3 tỷ đến 8 tỷ
Từ 8 tỷ đến 15 tỷ
Từ 15 tỷ đến 30 tỷ
Từ 30 tỷ đến 50 tỷ
Từ 50 tỷ đến 100 tỷ
Từ 1 tỷ đến 5 tỷ
Số phòng ngủ
0 phòng
1 phòng
2 phòng
Hướng nhà
Nam
bat-dong-san-noi-bat-3Bán
Nguyễn Trãi,P.Bến Thành , Quận 1 120 tỷ
3 L
bat-dong-san-noi-bat-2Bán
Nguyễn Thiệp,P.Bến Nghé , Quận 1 69 tỷ
3 L
bat-dong-san-noi-bat-1Bán
Nguyễn Thị Minh Khai,P.Đa Kao , Quận 1 85 tỷ
8 L
bat-dong-san-noi-bat-8Bán
Nguyễn Thành Ý,P.Đa Kao , Quận 1 100 tỷ
bat-dong-san-noi-bat-7Bán
Nguyễn Thái Học,P.Phạm Ngũ Lão , Quận 1 28 tỷ
2 L
bat-dong-san-noi-bat-6Bán
Nguyễn Thái Bình,P.Nguyễn Thái Bình , Quận 1 230 tỷ
8 L
bat-dong-san-noi-bat-5Bán
Nguyễn Phi Khanh,P.Tân Định , Quận 1 35 tỷ
bat-dong-san-noi-bat-4Bán
Nguyễn Hữu Cầu,P.Tân Định , Quận 1 50 tỷ
bat-dong-san-noi-bat-3Bán
Nguyễn Huệ,P.Bến Thành , Quận 1 150 tỷ
3 L